Link Logistics og YOYO Global Freight går sammen

Link Logistics og YOYO Global Freight går sammen for at accelerere vækst og internationalisering

Link Logistics styrker den danske kerneforretning og accelererer internationaliseringen med købet af YOYO Global Freight, der er en af Danmarks førende speditions- og logistikvirksomheder. YOYO leverer kurerservice samt sø-, luft- og landtransport til en række virksomheder med særlig vægt på high-end industrial-segmentet.

Sammenlægningen af YOYO og Link Logistics skaber Nordens førende logistikpartner inden for eksprestransport med en forventet omsætning i 2021 på over 600 mio. kr. og et forventet driftsresultat (EBITDA) på cirka 40 mio. kr., 170 medarbejdere og lokationer i Brøndby, Fredericia, Aarhus, Odense, Aalborg, Göteborg og Stockholm samt kontorer i Norge og USA. Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

”Vi glæder os til at samarbejde med vores dygtige nye kollegaer om at skabe en endnu stærkere fælles platform gennem udvidelse af vores egen forretning og opkøb af attraktive virksomheder, der kan bidrage til vores vækststrategi. Sammen får vi størrelsen og musklerne til at accelerere den internationale ekspansion ved at investere i salgsorganisationen, den digitale fremtid og bæredygtighed og udvide med nye terminaler og kontorer i både eksisterende og nye markeder,” siger Anders Martens, administrerende direktør i Link Logistics.

I kølvandet på COVID-19 ventes de internationale markeder for ekspresfragt og kurerservice at vokse markant som følge af høj efterspørgsel blandt forbrugerne og normalisering i en række industrier. Handlen skaber oplagte muligheder for krydssalg af de komplementerende services og produkter i Link Logistics og YOYO. Begge virksomheder har skarpt fokus på medarbejdere, IT-platform samt kundeservice og tilbyder skræddersyede løsninger, der skaber høj værdi for kunderne inden for international kurer-, luft-, sø- og biltransport.

”Tilfredse kunder og ordentlighed er grundstenene for kulturen i både YOYO og Link Logistics, og derfor ser vi frem til at forene vores kræfter og skabe endnu større værdi som én stærk international logistikpartner, der kan håndtere den tiltagende kompleksitet for kunderne. Vi vil være på forkant med udviklingen og levere personligt tilpasset service af høj kvalitet til vores kunder, og med sammenlægningen vil vi stå endnu stærkere i fremtiden” siger Kasper Andersen, medstifter og administrerende direktør i YOYO.

Købet af YOYO gennemføres i forlængelse af Polaris’ erhvervelse af Link Logistics ved udgangen af 2019 med henblik på at accelerere væksten gennem fortsat organisk vækst og fokus på opkøbsmuligheder på tværs af Europa, USA og Asien.

YOYO’s ledelse fortsætter som en del af ledelsen i Link Logistics, og ejerskiftet medfører ikke ændringer i kundeforhold og -vilkår. I forbindelse med transaktionen investerer YOYO’s ledelse i Link Logistics. Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen.

 

Yderligere information:
Anders Martens, administrerende direktør i Link Logistics, +45 21 29 85 02

 

 

Om Link Logistics (www.linklog.dk)

Link Logistics er Nordens førende uafhængige kurerspecialist inden for eksprestransport med globale samarbejdsaftaler med de største udbydere. Virksomheden har 95 medarbejdere og terminaler i Aarhus, Brøndby, Fredericia, Göteborg og Stockholm. I 2020 omsatte Link Logistics for 280 mio. kr. med et driftsresultat (EBITDA) på 22 mio. kr.

 

Om YOYO (www.yoyoglobal.com)

YOYO Global Freight blev stiftet i 2009 og er i dag en af Danmarks førende speditions- og logistikvirksomheder med terminaler i Odense og Aalborg samt afdelinger i København, Oslo, Stavanger, Göteborg og New York. Virksomheden har 75 medarbejdere, der arbejder på at gøre fragt og logistik så enkelt og nemt som muligt. I 2020 skabte YOYO en omsætning på 259 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 12 mio. kr., og i 2017-2020 har YOYO skabt en gennemsnitlig årlig vækst på 44% drevet af organisk fremgang og opkøb.

 

Om Polaris – The Power of Partnership (www.polarisequity.dk)

Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og stiller fleksibel kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 48 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en samlet omsætning på godt 7,5 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte.